ADAPT Arkitekter ADAPT Arkitekter

OM OSS

OM OSS

     ADAPT er et arkitektkontor med tilhold i Grenland. Kontoret ble etablert i januar 2016 og består av fem sivilarkitekter med bakgrunn fra lokale arkitektkontorer.
Vi har lang, solid og variert erfaring fra de fleste typer bygg, og vi kan sikre at prosjekter blir gjennomført fra idefasen til
ferdig bygg med god kvalitet.
Vi mener at bruk av arkitekter med solid utdannelse og lang og god erfaring, er en god investering, både til trivsel, helse og økonomi. 
Vi ønsker å dele vår kunnskap med våre oppdragsgivere, og sammen ønsker vi å skape gode løsninger og god arkitektur, enten det er små eller store byggeoppgaver. Vi kan også påta oss interiøroppgaver. 
ADAPT er opptatt av bærekraft, og miljøriktig byutvikling og arkitektur, og vi ønsker at det vi bygger skal være gode eksempler på bygg med klimavennlige materialer og lavt energiforbruk. I løpet av de siste årene har vi fått bygget lavenergibygg og passivhus både som boliger, omsorgsboliger og skoler. 
Vi utvikler våre prosjekter i 3D ved bruk av ArchiCAD/Autocad som modell- og tegneverktøy, supplert i tidlig fase med Sketchup.
Roar Svendsen

Sivilarkitekt MNAL / Daglig leder


 Roar er utdannet sivilarkitekt med diplom fra Arkitekthøyskolen i Oslo i 1997. 

 Etter noen år i Oslo med jobbing på store og små kontorer, fikk han jobb hos Arken Arkitektkontor i 2004, hvor han etterhvert ble medeier. Rambøll overtok driften i 2012 og han har vært der fram til utgangen av 2015. Roar har gjennom årene opparbeidet seg lang og allsidig erfaring med de fleste typer bygg, bl.a. boligbygg, næringsbygg, skoler, sykehjem og kontorbygg. Han mestrer alle faser i et prosjekt fra tilbudsfasen og de tidlige skisser, til oppfølging på byggeplass med ferdig bygg.

 Roar har erfaring som arkitekt og prosjekteringsleder fra små og store komplekse bygg, både private og offentlige byggherrer.

«På fritiden tar jeg gjerne utfordringen med å utføre mine egne større eller mindre prosjekter, og står ofte med hammeren i hånda.»
Marta Domingos Sécio
Sivilarkitekt MNAL / Interiørarkitekt

 Marta er utdannet arkitekt ved FAUTL i Lisboa, Portugal, i 2004.

 I Portugal jobbet hun på kontorer med mindre byggeprosjekter og interiøroppgaver, og prosjekter med miljøfokus på energi og materialer.
 I 2008 flyttet hun til Norge, der hun har fått erfaring fra offentlig virksomhet og private arkitektkontorer. Hun har jobbet mye med interiøroppgaver for næringslivet, kontor, bank og butikker. I de siste årene har hun jobbet mer med større bygg og boliger. Hun har erfaring med å gjennomføre prosjekter i alle faser.

«Jeg ønsker å jobbe mer med rehabilitering av eldre bygg»
Tor Arild Danielsen

Sivilarkitekt MNAL


Tor Arild er utdannet sivilarkitekt med diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo i 1977. Han har arbeidet som arkitekt i Grenland i alle år, og har fått jobbe med mange varierte og spennende byggeoppgaver.
 Han har erfaring som arkitekt og prosjekteringsleder for større, komplekse bygg, med hovedvekt på bygg for helsesektoren. Et av feltene han har jobbet mye med, er prosjektering av bygg for psykiatrien og han har opparbeidet spesialkompetanse innenfor dette feltet.
 I tillegg har han erfaring og kompetanse i prosjektering av kirker. De siste årene har Tor Arild også jobbet mye med boliger og har opparbeidet kompetanse og erfaring på miljøriktig prosjektering og passivhus.

«Jeg er glad i arkitekturfaget, og forsøker å holde meg oppdatert på trender og utvikling innen faget.»
Urszula Malgorzata Ogorek
Sivilarkitekt MNAL

Urszula er utdannet arkitekt med diplom fra Universitet av Teknologi i Fakultet Arkitektur og Urbanisme i Krakow, Polen, i 2012.
Etter studie arbeidet hun som arkitekt med kraftverkprosjekter ved T&D Engineering and Consulting Company Energoprojekt SA Krakow – Eltel Group.
I 2014 flyttet hun til Norge og hun har fått erfaring med alle prosjektfaser fra private arkitektkontorer. Hun tilegnet seg språk, norsk krav og bygningslov. I de siste årene har hun jobbet med boliger, hytter, tilbygg og næringshager.

«Jeg ønsker å jobbe videre med boliger og hytter og å utvide mine horisonter og kunnskap i arkitektur.»Dillan Anadkat

Sivilarkitekt MNAL

Dillan er utdannet arkitekt med master i arkitektur fra Manchester School of Architecture, England, i 2019.
Han har jobbet for flere arkitektfirmaer i Storbritannia, hvor han jobbet med bolig, leiligheter og offentlige byggeprosjekter, med noe fokus på Passivhaus-design. I 2020, flyttet han til Norge og fikk språkkunnskaper og oppdaterte sin kunnskap om norsk bygningslov.
Han er opptatt av å utvikle sin arkitektoniske erfaringer og arbeide på tvers av alle prosjektfaser.

"Jeg liker arkitektur som er funksjonell og kan hjelpe med å adressere sosiale problemstillinger og levekår."